มังงะอัพเดทล่าสุด

Undead King Beyond

3.7
ตอนที่ 137 21 ตุลาคม 2021
ตอนที่ 136 21 ตุลาคม 2021

Shura Sword Sovereign

0
ตอนที่ 67 19 ตุลาคม 2021
ตอนที่ 66 19 ตุลาคม 2021

Medical Martial Arts

0
ตอนที่ 86 21 ตุลาคม 2021
ตอนที่ 85 21 ตุลาคม 2021

My Beautiful Time With You

0
ตอนที่ 172 21 ตุลาคม 2021
ตอนที่ 171 21 ตุลาคม 2021

Nine Sun God King

0
ตอนที่ 165 21 ตุลาคม 2021
ตอนที่ 164 21 ตุลาคม 2021

Hatsukoi Zombie

5
ตอนที่ 105 21 ตุลาคม 2021
ตอนที่ 104 21 ตุลาคม 2021

Sky Sword God

0
ตอนที่ 350 18 ตุลาคม 2021
ตอนที่ 349 18 ตุลาคม 2021

Emperor LingTian

0
ตอนที่ 109 18 ตุลาคม 2021
ตอนที่ 108 18 ตุลาคม 2021

Eternal First Son-in-law

5
ตอนที่ 46 2 ตุลาคม 2021
ตอนที่ 45 2 ตุลาคม 2021

Rooftop Sword Master

0
ตอนที่ 52 17 ตุลาคม 2021
ตอนที่ 51 2 กรกฎาคม 2021

Taming Master

5
ตอนที่ 20 17 ตุลาคม 2021
ตอนที่ 19 17 ตุลาคม 2021

Satanofani

0
ตอนที่ 184 4 ตุลาคม 2021
ตอนที่ 183 4 ตุลาคม 2021

Man Up, Girl!

5
ตอนที่ 35 4 ตุลาคม 2021
ตอนที่ 34 4 ตุลาคม 2021

Kigenzen 10000 Nen no Ota

0
ตอนที่ 4 4 ตุลาคม 2021
ตอนที่ 3 4 ตุลาคม 2021

Will You Do as I Say

5
ตอนที่ 20 3 ตุลาคม 2021
ตอนที่ 19 3 ตุลาคม 2021

The Spot Master

0
ตอนที่ 60 3 ตุลาคม 2021
ตอนที่ 59 3 ตุลาคม 2021

Kitsch Disrespectful Bitch

5
ตอนที่ 72 3 ตุลาคม 2021
ตอนที่ 71 3 ตุลาคม 2021

Return of the Frozen Player

0
ตอนที่ 42 3 ตุลาคม 2021
ตอนที่ 41 3 ตุลาคม 2021

I was sealed 900 million times

5
ตอนที่ 22 3 ตุลาคม 2021
ตอนที่ 21 3 ตุลาคม 2021

I was sealed 900 million times

4
ตอนที่ 19 3 ตุลาคม 2021
ตอนที่ 18 3 ตุลาคม 2021

Supernova

5
ตอนที่ 134 3 ตุลาคม 2021
ตอนที่ 133 3 ตุลาคม 2021