มังงะอัพเดทล่าสุด

Solo Bug Player

5
ตอนที่ 17 25 พฤศจิกายน 2021
ตอนที่ 16 31 ตุลาคม 2021

Rettoujin no Maken Tsukai

0
ตอนที่ 282 25 พฤศจิกายน 2021
ตอนที่ 53 8 พฤศจิกายน 2021

Martial God Asura

0
ตอนที่ 100 23 พฤศจิกายน 2021
ตอนที่ 99 23 พฤศจิกายน 2021

My Aunt

0
ตอนที่ 80 23 พฤศจิกายน 2021
ตอนที่ 79 23 พฤศจิกายน 2021

The Book Eating Magician

0
ตอนที่ 33 23 พฤศจิกายน 2021
ตอนที่ 32 14 พฤศจิกายน 2021

I Am The Sorcerer King

0
ตอนที่ 69 4 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 68 4 กรกฎาคม 2021

Arcane Sniper

5
ตอนที่ 34 21 พฤศจิกายน 2021
ตอนที่ 33 21 พฤศจิกายน 2021

Youkai Shoujo

0
ตอนที่ 143 21 พฤศจิกายน 2021
ตอนที่ 142 21 พฤศจิกายน 2021

The Scholar’s Reincarnation

2
ตอนที่ 65 19 พฤศจิกายน 2021
ตอนที่ 64 20 พฤศจิกายน 2021

Leveling Up, By Only Eating!

0
ตอนที่ 64 13 พฤศจิกายน 2021
ตอนที่ 63 13 พฤศจิกายน 2021

Worn and Torn Newbie

0
ตอนที่ 47 16 พฤศจิกายน 2021
ตอนที่ 46 16 พฤศจิกายน 2021

Born To Be Rich

5
ตอนที่ 67 16 พฤศจิกายน 2021
ตอนที่ 66 16 พฤศจิกายน 2021

I’m Being Shipped With the King of Film!

0
ตอนที่ 44 15 พฤศจิกายน 2021
ตอนที่ 43 15 พฤศจิกายน 2021

What To Do If My Lover Has Superpowers

0
ตอนที่ 31 15 พฤศจิกายน 2021
ตอนที่ 30 15 พฤศจิกายน 2021

SSS-Class Suicide Hunter

5
ตอนที่ 49 15 พฤศจิกายน 2021
ตอนที่ 48 8 พฤศจิกายน 2021

Return of the 8th Class Magician

5
ตอนที่ 36 14 พฤศจิกายน 2021
ตอนที่ 35 26 ตุลาคม 2021

Tangyan in The Other World

5
ตอนที่ 111 13 พฤศจิกายน 2021
ตอนที่ 110 28 ตุลาคม 2021

Murim Login

0
ตอนที่ 75 13 พฤศจิกายน 2021
ตอนที่ 74 31 ตุลาคม 2021

Peerless Dad

0
ตอนที่ 173 11 พฤศจิกายน 2021
ตอนที่ 172 11 พฤศจิกายน 2021

Banished Disciple’s Counterattack

5
ตอนที่ 108 11 พฤศจิกายน 2021
ตอนที่ 107 11 พฤศจิกายน 2021

The Undefeatable Swordsman

5
ตอนที่ 78 11 พฤศจิกายน 2021
ตอนที่ 77 11 พฤศจิกายน 2021

Rebirth Of The Urban Immortal Cultivator

0
ตอนที่ 610 8 พฤศจิกายน 2021
ตอนที่ 609 8 พฤศจิกายน 2021

The Great Mage Returns After 4000 Years

4
ตอนที่ 94 8 พฤศจิกายน 2021
ตอนที่ 93 17 ตุลาคม 2021

I Copy Talents

0
ตอนที่ 12 7 พฤศจิกายน 2021
ตอนที่ 11 7 พฤศจิกายน 2021