2017

Jinrouki Winvurga

4
ตอนที่ 30 27 มีนาคม 2022
ตอนที่ 29 27 มีนาคม 2022

Isekai Nonbiri Nouka

0
ตอนที่ 169 1 มีนาคม 2022
ตอนที่ 168 1 มีนาคม 2022

I Have a Dragon in My Body

0
ตอนที่255 1 กุมภาพันธ์ 2022
ตอนที่254 1 กุมภาพันธ์ 2022

Strongest Anti M.E.T.A.

5
ตอนที่ 61 30 มิถุนายน 2021
ตอนที่ 60 30 มิถุนายน 2021

A Pretty’s Super Zombie

5
ตอนที่ 81 13 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 80 13 กรกฎาคม 2021

Hero? I Quit A Long Time Ago

5
ตอนที่ 180 12 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 179 12 กรกฎาคม 2021

Gotoubun no Hanayome

0
ตอนที่ 27 12 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 26 12 กรกฎาคม 2021

Ragna Crimson

5
ตอนที่ 30 11 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 29 11 กรกฎาคม 2021

A Pretty’s Super Zombie

0
ตอนที่ 81 10 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 80 10 กรกฎาคม 2021

A Wild Last Boss Appeared!

3.5
ตอนที่ 37 7 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 36 7 กรกฎาคม 2021

Aharen-san wa Hakarenai

0
ตอนที่ 92 7 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 91 7 กรกฎาคม 2021

Annoying Jeong Joo Hee

0
ตอนที่ 56 7 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 55 7 กรกฎาคม 2021

Bad Time Stories

0
ตอนที่ 49 7 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 48 7 กรกฎาคม 2021

Back to the Kaasan

0
ตอนที่ 29.5 7 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 29 7 กรกฎาคม 2021

Blue Period

0
ตอนที่ 6 6 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 5 6 กรกฎาคม 2021