2014

The New Gate

5
ตอนที่ 64 1 พฤษภาคม 2022
ตอนที่ 63 29 เมษายน 2022

Against the Gods

5
ตอนที่ 300 29 เมษายน 2022
ตอนที่ 299 29 เมษายน 2022

Shen Yin Wang Zuo

1
ตอนที่ 195 17 มกราคม 2022
ตอนที่ 195 17 มกราคม 2022

Konjiki no Word Master

5
ตอนที่ 55 3 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 54 3 กรกฎาคม 2021

Girls und Panzer – Ribbon no Musha

0
ตอนที่ 58 11 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 57 11 กรกฎาคม 2021

Dead Tube ตอนที่ 1-40

5
ตอนที่ 40 10 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 39 10 กรกฎาคม 2021

Aka Akatoretachi no Monogatari

0
ตอนที่ 67 7 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 66 7 กรกฎาคม 2021

Anekurabe ตอนที่ 1-13

0
ตอนที่ 13 7 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 12 7 กรกฎาคม 2021

Asebi to Sora Sekai no Boukensha

0
ตอนที่ 55 7 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 54 7 กรกฎาคม 2021

Da Zhu Zai

0
ตอนที่ 167 6 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 166 6 กรกฎาคม 2021

Da Zhu Zai

0
ตอนที่ 167 6 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 166 6 กรกฎาคม 2021

Dragon Ball Centuries

0
ตอนที่ 7 6 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 6 6 กรกฎาคม 2021